سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود پرسشنامه تحریف های شناختی

پرسشنامه تحریف های شناختی


,

پرسشنامه تحریف های شناختی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7
پرسشنامه تحریف های شناختی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه تحریف های شناختی

پرسشنامه حاضر توسط عبداله زاده وسالار درسال1389 با هدف دست یابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریف های شناختی استفاده شده در زندگی روزمره ساخته شده است.پرسشنامه حاضر می تواند به عنوان یک ابزار، درخدمت اهداف آموزشی ،پژوهشی،بهداشتی درمانی،در رابطه با کار و روابط انسانی،مدیریت وسازماندهی وسیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرد.این پرسشنامه بر مبنای تحریف های شناختی الیس ساخته شده است و به سنجش 10تحریف شناخته شناسایی شده توسط البرت الیس می پردازد

ب) روش اجرا ونمره گذاری: این پرسشنامه شامل20 سوال 5گزینه ای است که براساس مقیاس لیکرت نمره گذاری می شود.این پرسشنامه10بعد را به شرح زیر می سنجد: که به شیوه زیرتقسیم بندی ونمره گذاری می شود.

,br>

پرسشنامه تحریف شناختی بین فردی (ICDS) - سایت علمی و ...


[PDF]روایی و پایایی مقیاس تحریف شناختی بین فردی در دان - ...


پرسشنامه تحریف شناختی - مادسیج


پرسشنامه رایگان تحریفات شناختی بین فردی - پرسشنامه ...


پرسشنامه تحریف‌های شناختی بین فردی - سایت علمی آموزشی ...


[PDF]بررسی تحریف‌های شناختی و کیفیت زندگی با وضعیت تاهل ...


پرسشنامه تحریف های شناختی - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه ...


پرسشنامه سنجش تحریفات شناختی - تیک تست : تیک تست


پرسشنامه تحریف‌های شناختی - پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان ...


پیش‌بینی تحریف های شناختی بر اساس باورهای غیرمنطقی و ...


تحریف های شناختی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران


تحریف شناختی بین فردی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ...


[PDF]های شناخت? بر اساس باورهای غ?رمنطق? و همجوش? شناخت


پرسش نامه تحریف های شناختی - مرکز خدمات روانشناسی سینا


[PDF]متن کامل (PDF) - انجمن مشاوره ایران


[PDF]303 K


[PDF]هـای شـناختی بـر ثیر تحریف بررسی تأ کنندگان نسبت اح - دانشگاه شاهد


[PDF]بررسی رابطه تحریف شناختی و کیفیت زندگی در ... - مجله ...


[PDF]رابطه خودپنداره بدنی و تحریف های شناختی با بی اشتهایی و ...


بررسی اثربخشی آموزش برنامه ارتقا و غنی سازی زندگی بر ...


بررسی رابطه تحریف های شناختی و بهزیستی روان شناختی با ...


[PDF]رابطه سبک تفکر تحریف شده با نگرش های ناکارآمد، اضطرا ...


[PDF]اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر تحریف های شناختی ...


بررسی رابطه اختلال خوردن با کمالگرایی و تحریف های ...


بررسی تاثیر آموزش تحریف‌های شناختی بر میزان رضایت ...


بررسی تاثیر آموزش تحریف های شناختی بر میزان رضایت ...


اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر تحریف های شناختی


بررسی رابطه بین سبک های حل تعارض و تحریف شناختی بین


پایان نامه مقایسه تحریف های شناختی وطرحواره های هیجانی در ...


[PDF]شناختی- فراشناختی برای تبیین اختلال وسواس-اجباری - ...


تعریف عملیاتی و مفهومی تحریف های شناختی


[PDF]مقدمه . های عمده جهان امروز است نگران? و ، ?ک? از معض?ت


پرسشنامه تحریف های شناختی – باران پروژه


تأثیر شناخت درمانی هستی‌نگر بر تحریفات شناختی زنان ...


تأثیر مشاوره زناشویی مبتنی بر امید، بخشش و ترکیبی از ...


بررسی رابطه تحریف های شناختی و بهزیستی روان شناختی با ...


پرسشنامه تحریف های شناختی - ویستا لایف


تعیین ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس تحریف شناختی ...


مقیاس سنجش تحریفات شناختی - آریا فایل


تحریف های شناختی بین فردی - ویراساینس


رابطه تحریف های شناختی با کیفیت روابط زناشویی در معلمان ...


پیش‌بینی گرایش به مصرف سیگار بر اساس تحریف های ...


پرسشنامه تحریف های شناختی - دانلود رایگان


تاثیر آموزش تحریف های شناختی بر میزان رضایت زناشویی در ...


مقاله نشریه: بررسی تحریف های شناختی و کیفیت زندگی با ...


[PDF]Mediating role of cognitive distortions in the relationship of ...


دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش تحریفات شناختی – hadafile


پرسشنامه تحریف های شناختی - و دلم میگوید


مقایسه تحریف شناختی در نوجوانان با و بدون اضطراب جدایی


[PDF]اصل مقاله (598 K) - مطالعات روان شناسی بالینی


پرسشنامه تحریف های شناختی - فروشگاه اینترنتی روان کالا


[PDF]های ناسازگار اولیه و وسواس ای شناخت ناکارآمد بین طرحواره نقش ...


سامانه اطلاعات پژوهشی ایران


[PDF]مدل یابی معادلات ساختاری تعیین‌گرهای مشکلات بین ... - ...


مقاله بررسی ارتباط میان کنترل عواطف و تحریف های شناختی ...


پیش¬بینی اضطراب¬جدایی دانش آموزان براساس فراخلق و ...


[PDF]The Effectiveness of Anger Management and Problem ...


پرسشنامه تحریف های شناختی - فایلهای دانشگاهی سیدو - ...


[PDF]اصل مقاله (1163 K) - فصلنامه نسیم تندرستی - دانشگاه آزاد ...


برچسب پرسشنامه تحریف های شناختی - فایل ناب


[PDF]بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با افسردگی و ...


[PDF]دانلود مقاله - مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز


ایران تایپیست پرسشنامه تحریف های شناختی


مشاهده چکیده - سامانه یکپارچه نشریات ناجا | نمایش مقاله


پرسشنامه تحریفهای شناختی (ویسمن وبک، 1978)نگرشهای ...


[PDF]رفتاری بر انعطاف پذیری شناختی - اثر بخشی درمان شناخت


Relationship of Deterministic Thinking With Loneliness and ...


پرسشنامه تحریف های شناختی - تحقیق مقاله پاورپوینت ...


پرسشنامه استاندارد تحریف های شناختی(عیداله زاده و سالار، ...27 فروردین 1397 - با توجه به رویکرد شناختی رفتاری، افکاری که به‌عنوان باورهای غیرمنطقی یا تحریف‌های شناختی در نظر گرفته می‌شوند به‌عنوان عوامل مهمی برای ظهور ...
( و پرسشنامه سبک. های دفاعی ). DSQ. ( را تکمیل. کنند. ضرایب اعتبار پرسشنامه تحریف شناختی بین. فردی از طریق آلفای. کرونباخ و روش تصنیف محاسبه شد.
23 بهمن 1393 - دریافت پکیج پرسشنامه تحریف واقعیت – اهواز (ARDI) ... برخی روانشناسان ادعا می کنند که مقیاس های دروغگویی شامل ماده ها و رفتارهایی هستند که از ...
30 فروردین 1395 - پرسشنامه رایگان تحریفات شناختی بین فردی ... استاندارد = 10/2) (30=N) توسط آزمون سنجش سوگیری توجه نسبت به جلوه های هیجانی، مقایسه کرد.
پرسشنامه تحریف‌های شناختی بین فردی (ICDS) توسط حمامچی و اوزتورک در سال 2004 طراحی شد. این مقیاس 19 سوال دارد و شامل سه خرده مقیاس طرد در روابط بین فرد...
14 بهمن 1354 - پرسشنامه. های تحر?فات شناخت? ال?س و. پرسشنامه ک?ف?ت زندگ? واروشربون پاسخ دادند. برای تجز?ه و تحل?ل داده. ها از تحل?ل. وار?انس چندمتغ?ره، آزمون تعق?ب? شفه، ضر?ب همبستگ? پ?رسون و ...
پرسشنامه تحریف های شناختی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای 5 صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پرسشنامه ...
پرسشنامه سنجش تحریفات شناختی توسط عبداله زاده و سالار (1389)، براساس نظریه آلبرت الیس تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای 20 سوال می‌باشد . عبدالله زاده ...
10 فروردین 1389 - پرسشنامه تحریف‌های شناختی پرسشنام? تحریف‌های شناختی یک ابزار محقق ساخته است. با هدف دستیابی به ابزاری آسان برای آگاهی از ...
شرکت‌کنندگان آزمون باورهای غیرمنطقی جونز (1986)، آزمون تحریف های شناختی بک و وایسمن (1978) و پرسشنامه همجوشی شناختی مقیاس گیلاندرز (2010) را تکمیل ...
پیش‌بینی افسردگی و اضطراب بر اساس تحریف‌های شناختی در دانشجویان ایرانی ... از پرسشنامه سبک های دفاعی اندروز و همکاران (1993) و پرسشنامه تحریفات شناختی ...
نقش میانجی مکانیسم های دفاعی در رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه، تحریف ... ای انتخاب و پرسشنامه تحریف شناختی بین فردی (ICDS)، پرسشنامه مکانیسم های ...
21 اسفند 1395 - باورهای غ?رمنطق? جونز. )1986(. ، آزمون تحر?ف. های شناخت? بک و وا?سمن. 1978(. ) و پرسشنامه. همجوش? شناخت? مق?اس گ??ندرز. 2010(. ) را تکم?ل نمودند . به. منظور. ارز?اب? روابط.
21 مرداد 1394 - این آزمون دارای 20 عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نظری ندارم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشم ودارای روش نمره گذاری میباشد.
نگهداری از افراد دارای معلولیت جسمی - حرکتی شهر تهران 71 نفر با کسب رضایت. آگاهانه در این پژوهش شرکت کردند. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه تحریف های. شناختی ...
و مقیاس. نگرش. های ناکارآمد و. مقیاس. تحریف. های شناختی. جهت. تعیین خط پایه .... پرسشنامه. شامل. 20. عبارت. می باشد. که به سنجش تحریف. های. شناختی مطرح شده ...
17 مرداد 1392 - ثیر تحریف. هـای شـناختی بـر. احساسات منفی مصرف. کنندگان نسبت. به برند و رویکردهای رفتاری ..... برای سـنجش تحریـف. هـای شـن. اختی ا. ز پرسـشنامه. ارائه. شده توسط عبداله. زاده و سـا?ر.
29 آبان 1395 - Cognitive distorted questionnaire and quality of life questionnaire were ..... شناخت. ی. پرسشنامه. تحریف. های شناختی، با هدف دستیابی به ابزاری.
یتلتون و تحریف های شناختی بین فتردی استتفاده شتد. برای تجزیه ..... پرسشنامه. از. طریق محاسبه. همیشگی. مقیاس. 19. ماده. ای. تصویر. بدنی با. مقیاس. خود. گزارش.
سپس پس آزمون با پرسشنامه نگرشهای ارتباطی ناکارآمد توسط هر دو گروه اجرا شد . ... واژه های کلیدی : آموزش برنامه ارتقا و غنی سازی زندگی ، تحریف های شناختی بین ...
ابزار گرد‌آوری داده‌ها پرسشنامه تحریف‌های شناختی(1389) ، بهزیستی روانشناختی ریف ... بین تحریف‌های شناختی و دلزدگی زناشویی نیز رابطه مثبت و معنادار وجود ...
احتمال? موثر در پ?دا?ش افسردگ? و اضطراب در افراد، تحر?ف های شناخت? و نگرش های ناکارآمـد نسـبت بـه شـرا?ط. است. ... ل?ست اط?عات دموگراف?ک، پرسشنامه سبک تفکر تحر?ف شده ر?سک?ند و همک. اران (.
خ?صه مقاله: ا?ن پژوهش باهدف بررس? اثربخش? زوج درمان? متمرکز بره?جان برکاهش تحر?فها? شناخت? ب?ن فرد? ... شدند داده ها به کمک مق?اس تحر?ف ها? شناخت? ب?ن فرد? حمام چ? 2005 و پرسشنامه تعارضها?.
ابزار پژوهش، پرسشنامه اختلال خوردن Roger و Cocker (1990)، پرسشنامه کمالگرایی Terri-Short et al (1995) و پرسشنامه تحریف های شناختی Albert Ellis`s بوده است.
تحریفهای شناختی نیز پرسشنامه تحریفهای شناختی، سنجیده شد و در 6 جلسه تنظیم ... نتایج نشان داد که آموزش تحریفهای شناختی، رضایت زناشویی را بـهبود بخشیده ...
تحریف های شناختی نیز پرسشنامه تحریف های شناختی، سنجیده شد و در 6 جلسه تنظیم و به گروه آزمایش آموزش داده شد. داده ها با تحلیل کوواریانس و آزمون t بوسیله نرم ...
عنوان : ( اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر تحریف های شناختی بین فردی ... ها به کمک مقیاس تحریف های شناختی بین فردی حمام چی 2005 و پرسشنامه تعارضهای ...
ابزارهای به کار رفته در این پژوهش، پرسشنامه تحریف های شناختی بین فردی و پرسشنامه سبک های حل تعارض بود. تلاش پژوهشگران در طول اجرای پرسشنامه ها، معطوف بر ...
برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه،"طرحواره های هیجانی لیهی" و"تحریف های شناختی"، و برای پردازش داده ها از نرم افزار spss و روش های آمار توصیفی و آماراستنباطی مانند، ...
22 اردیبهشت 1393 - تجدیدنظر شده وسواس جبری، برای سنجش تحریفهای. شناختی و افکار خودآیند منفی از پرسشنامه باورهای شناختی. نادرست، برای سنجش باورهای ناکارآمد ...
تعریف عملیاتی و مفهومی تحریف های شناختی: تحریف های شناختی به آن دسته از افکار ... در این پژوهش بر اساس پرسشنامه تحریف های شناختی حسن عبدالله زاده و مریم ...
8 مرداد 1387 - های ب?ماران. است . ا?ن پژوهش. ،. با هدف بررس? نقش تحر?فات شناخت? و پ?امدهای روانشناخت? آن ... پرسشنامه. های اط?عات زم?ن. اه. ی، مصاحب. ?. بال?ن?، پرسشنام. ?. نگرش. های ناکار. مدآ.
پرسشنامه حاضر توسط عبداله زاده وسالار درسال1389 با هدف دست یابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریف های شناختی استفاده شده در زندگی روزمره ساخته شده است.
ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه تحریفات شناختی (حسن زاده و سالار، 1389) بود که طی 7 بار (2 بار خط پایه، 3 بار مداخله، 2 بار پیگیری) مورد سنجش قرار ...
اجرای مطالعه به صورت دو سرکور و ابزار تحقیق، پرسش‌نامه‌ تحریف‌های شناختی بین فردی حمامچی و بیوک ... تحریف شناختی‌، مشاوره?، امید، بخشش، طلاق، تعارض زناشویی.
ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه تحریف های شناختی(1389) ، بهزیستی روانشناختی ریف (1989) و دلزدگی زناشویی (1991)\r\nمیباشد. جهت تجزیه تحلیل داده ها از آزمونهای ...
14 فروردین 1397 - پرسشنامه تحریف های شناختی: تحریف های شناختی، شیوه تفکر غیر منطقی است که در ما یادگیری هایی را به موجود آورده که این آموخته شده ها کاملا ...
خلیل اسماعیل پور,عباس بخشی پوررودسری,رضا محمدزاده گان ; مجله: راهبردهای شناختی در یادگیری ; پاییز و زمستان 1393 - شماره 3 ;
برای سنجش تحریفهای شناختی از مقیاس 20 سؤالی تحریفات شناختی که توسط حسن عبدالله زاده و مریم سالار در سال 1389 ساخته شد، استفاده خواهد شد. این پرسشنامه یک ...
ابزار جمع آوری اطلاعات شامل چهار پرسش نامه ی تحریف های شناختی، باورهای غیر منطقی، نگرش های ناکارامد و تعارضات زناشویی بود. داده ها توسط نرم افزار spss نسخه ی 16 ...
برای جمع آوری داده ها از مقیاس کیفیت زناشویی فرم تجدید نظر شده (RDAS) و پرسشنامه تحریف های شناختی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و روش ...
12 بهمن 1396 - جهت جمع‌آوری دادهها از پرسشنامه وابستگی به نیکوتین فاگرشتروم (FT) و پرسشنامه تحریف‌های شناختی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ...
دانلود رایگان پرسشنامه تحریف های شناختی,دانلود پرسشنامه تحریف های شناختی,پرسشنامه استاندارد سنجش تحریفات شناختی عبدالله زاده و سالار,مقیاس سنجش ...
تحریف های شناختی نیز پرسشنامه تحریف های شناختی، سنجیده شد و در 6 جلسه تنظیم و به گروه آزمایش آموزش داده شد. داده ها با تحلیل کوواریانس و آزمون t بوسیله نرم افزار ...
بررسی تحریف های شناختی و کیفیت زندگی با وضعیت تاهل در زنان سالمند ... و به پرسشنامه های تحریفات شناختی الیس و پرسشنامه کیفیت زندگی واروشربون پاسخ ...
ای تحریف. های شناختی در رابطه تصویر بدنی با اضطراب اجتماعی در نوجوانان. محسن احمد. 1 ..... پرسشنامه افکار اضطراب اجتماعی و مقیاس اضطراب جسمانی. استفاده شد که ...
19 مرداد 1397 - دانلود-پرسشنامه-مقیاس-سنجش-تحریفات-شناختی برای سنجش تحریف¬های شناختی از مقیاس 20 سؤالی تحریفات شناختی که توسط حسن عبدالله زاده و ...
1 اردیبهشت 1397 - پرسشنامه تحریف های شناختی دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد ...
بر این اساس می‌توان گفت وجود تحریف‌های شناختی بالاتر در نوجوانان دارای اضطراب ... (منیکاواساگر، سیلو، وگنر و دروبنی، 2003) و پرسشنامه تحریف شناختی (بک، ...
پرسش نامه افکار خودآیند و پرسشنامه سالمت عمومی نیز کاهش معناداری مالحظه شد. ..... در جلسه ششم به منظور آشناسازی مراجع با تحریف های شناختی اش، تحریف های. شناختی ...
پرسشنامه تحریف های شناختی. کد کالا : 1121. تولید کننده : موسسه آزمون یار پویا. وضعیت موجودی : امتیاز : امتیاز شما 0. 1 2 3 4 5. 0 از 0 رای. قیمت : 8,000 تومان.
زمینه و هدف: مدل های شناختی معتقدند که شناخت به صورت سلسله مراتبی ... او 2-گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم 90 سوالی پرسش نامه ی طرحواره های یانگ و پرسش نامه ی افکار خودآیند منفی ... به تحریف می کنند تا اعتبار طرحواره های ناسازگار اولیه.
عنوان فارسی, تعیین ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس تحریف شناختی بین ... شناختی بین فردی (ICDS)، صفات شخصیت مرزی (STB) و پرسشنامه سبک های ... ضرایب اعتبار پرسشنامه تحریف شناختی بین فردی از طریق آلفای کرونباخ و روش ...
های دلبستگی، انحرافات شناختی بین فردی،. مشکالت بین فردی .... فردی است. تحریفات. شناختی بین. فردی، باورهای عمیق، غیرمنطقی و سفت و. سختی در روابط با ...
برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کنترل عواطف، پرسشنامه تحریف های شناختی و پرسشنامه رفتارهای ...
برای جمع¬آوری داده¬ها از پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالان (منیکاواساگر و همکاران، 2003)، پرسشنامه فراخلق (پالمر و همکاران، 2003)، پرسشنامه تحریف شناختی (بک ...
اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله و مدیریت خشم بر کاهش افسردگی در زندانیان. رضا میرزایی، زهره .... شناختی افسردگی نیز پوشش می دهد، این پرسشنامه. همانند ویرایش نخست .... شناختی افسردگی در نتیجه تحریفهای شناختی خاص به |. وجود می آید که در ...
30 دی 1395 - پرسشنامه رایگان تحریفات شناختی بین فردی ... banner-questionnaire ... توسط آزمون سنجش سوگیری توجه نسبت به جلوه های هیجانی، مقایسه کرد.
پرسشنامه افسردگی بک در مقایسه با فرم اولیه بیشتر با -. همخوان است. علاوه بر آن، .... جلسه (3): بر چگونگی مقابله مراجعان با تحریف های شناختی از. طریق تمرکز بر ...
13 آبان 1395 - الف)معرفی پرسشنامه: پرسشنامه حاضر توسط عبداله زاده وسالار درسال1389 با هدف دست یابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریف های شناختی استفاده ...
تحریفهای شناختی افراد رابطة قوی وجـود دارد ... بـرای بررسـی ایـن مفهـوم، از پرسـشنامه تنظـیم. شناختی. هیجان. استفاده شد که گارنفسکی و همکاران .... های منفی با نمرات مقیاس افسردگی و اضطراب پرسـشنامة. 28.
ایزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه ی افسردگی بک، اضطراب بک و پرسشنامه ی باورهای. فراشناختی ... فراشناختی، تحریف های شناختی مانند معیارهای مطلق گرا یا.
پرسشنامه حاضر توسط عبداله زاده وسالار درسال1389 با هدف دست یابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریف های شناختی استفاده شده در زندگی روزمره ساخته شده است.
کلیدواژگان: باورهای غیر منطقی مختص روابط خانواده، تحریف های شناختی بین فردی، تعارضات ... برای جمع آوری اطلاعات، از تکنیک و ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
24 مهر 1396 - پرسشنامه تحریف‌های شناختی (ویسمن وبک، 1978)نگرشهای ناکارآمد. روایی و پایایی دارد. نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. پرسشنامه تحریف‌های شناختی ...
شناخت و مقابله با تحریف های شناختی، انعطاف پذیری و کارکردهای اجرا. ی. ی بیماران. افسرده نیز دستخوش ... پرسشنامه. ی. انعطاف پذیری شناختی. (. CFI. ) توسط. دنیس و وندروال. )2010(. معرفی شده و. یک ابزار.
تحریف‌های شناختی افکار و ایده‌های نادرستی هستند که موجب فکر منفی و نگهداشتن ... وجود روایی همگرا بین پرسش‌نامه تفکر قطعی و پرسش‌نامه افسردگی و ارتباط مثبت ...
پرسشنامه تحریف های شناختی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات: 20 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه تحریف های شناختی، دانلود پرسشنامه ...
پرسشنامه حاضر توسط عبداله زاده وسالار درسال1389 با هدف دست یابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریف های شناختی استفاده شده در زندگی روزمره ساخته شده است.

 

 پشتیبانی این فایل  به صورت 24 ساعته آنلاین 09214087336