كل عناوين نوشته هاي رامين ولي پور

رامين ولي پور
[ شناسنامه ]
دانلود پرسشنامه تعارض كار و خانواده ...... پنج شنبه 97/6/8
دانلود پرسشنامه نگرش به يادگيري علوم اکپينر و همکاران (2009) ...... پنج شنبه 97/6/8
دانلود پرسشنامه يادگيري درس علوم ...... پنج شنبه 97/6/8
دانلود پرسشنامه تحريف هاي شناختي ...... پنج شنبه 97/6/8
دانلود فرم کوتاه پرسشنامه­ ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ) ...... پنج شنبه 97/6/8
دانلود پرسشنامه دلبستگي کولينز و ريد ...... پنج شنبه 97/6/8
  ==>   ليست آرشيو شده ها